Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viamisiekmalinowy misiekmalinowy

October 23 2018

Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viakingavonschabert kingavonschabert
6876 b7db 390
...
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viapoppyseed poppyseed
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Po Tobie było sześciu mężczyzn. 
Przynosili kwiaty. 
Pisali. 
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce. 
Jednak 
Kwiaty usychały. 
Wiadomości nie dochodziły. 
Ręce wolałam trzymać 
W kieszeniach. 
Wolałam czekać 
Na Ciebie 
3110 23c1 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoppyseed poppyseed

October 21 2018

3993 e671 390
Tajemniczy obiekt z pocz. XXI w. (przeznaczenie nieznane)
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viascorpix scorpix
6027 edf0 390
Reposted frommarysia marysia viascorpix scorpix
8694 f430 390
Reposted bypijanymiswindybaytruegive--me--love
5143 c5a9 390
wilk
Reposted frommrbaboll mrbaboll viascorpix scorpix

October 20 2018

2399 844b 390
Oborniki Śląskie, dolnośląskie. Zdjęcie wykonała G. Dudek.

“Była niezor­ga­nizo­wana. Osob­na. Miała swój świat. Czy­tała, czy­tała, czy­tała. Zachwy­cała się zda­niami i słowa­mi. Wzruszała wier­sza­mi. Ro­zumiała co czy­ta. Świat był ta­ki ja­kim go czy­tała. Ludzie by­li ta­cy ja­kimi ich so­bie ideali­zowała. Kochała, kochała, kochała. Pi­sała lis­ty, nie spała, cza­sem cier­piała, żyła w uniesieniu. Nie zas­ta­nawiała się ile kosztu­je mle­ko i dlacze­go dra­biny straży pożar­nej sięgają tyl­ko do ósme­go piętra (...). Pra­cowała. Żyła. Nie wie­działa nig­dy dokład­nie, ja­ka jest da­ta i która godzi­na. Żyła.”

~ K. Jan­da

Repost

Reposted fromsawb sawb viascorpix scorpix
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viairmelin irmelin
6524 f8c0 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl