Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viapassionative passionative
Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić
— 'Buszujący w zbożu'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
0532 4287 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viayourhabit yourhabit
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
5835 a9f7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourhabit yourhabit
1767 48e7 390
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viamyinstantneed myinstantneed

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamyinstantneed myinstantneed
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
9745 5548 390
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapassionative passionative
8673 b047 390

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

Reposted frombwana bwana viapassionative passionative
4740 41d9 390
Samuel Beckett, Końcówka
Reposted fromidzsobie idzsobie viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl