Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
9151 66f2 390
Reposted frommaaraw maaraw viagogullo77 gogullo77
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viaiga-xvl iga-xvl
1711 82cb 390
Reposted fromstroschek stroschek viagogullo77 gogullo77
5003 3195 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalliwantisyou alliwantisyou
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
3141 0b7d 390
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola
8936 0bc5 390
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viayourhabit yourhabit
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viayourhabit yourhabit
2239 66b8 390
Reposted fromseniorita seniorita viayourhabit yourhabit
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasummerkiss summerkiss
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasummerkiss summerkiss
8540 e0a6 390

 

Reposted fromirmelin irmelin viaiga-xvl iga-xvl
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl