Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

9083 3c01 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayourhabit yourhabit
1715 8bbf 390
sorrunia
Reposted fromciarka ciarka viayourhabit yourhabit
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viatarczyn tarczyn
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
8094 ad0a 390
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaasylopath asylopath
8433 b9d3 390
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagonnabebetter gonnabebetter
3961 05a9 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagonnabebetter gonnabebetter
Opowiem ci moją historię. Na początku chcę cię prosić o jedno: nie oceniaj mnie już teraz. Przeczytaj. Nie potrzebuję twojej oceny. Wiem, co zrobiłam i czego nie zrobiłam. Powiesz, że miałam wybór. Ty też masz. Każdego dnia stajesz przed wyborem. Ile złych decyzji podjęłaś pod wpływem chwili? Jak wiele złych słów wyrzuciłaś z siebie? Zraniłaś pewnie też niejeden raz. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu zdarzają się chwile słabości... Mówią, że to, co się liczy, to teraźniejszość. Przeszłość jest mglistym wspomieniem, które zostawiamy za sobą. A przyszłość? Przyszłość to tylko marzenia i plany, które tak naprawdę nie istnieją. Usilnie poszukujemy chwil, które dały nam szczęście, albo takich, które jeszcze dadzą. Nie zastanawiamy się nad tym, co jest teraz. Nad naszymi odczuciami, emocjami i tym, co przeżywamy właśnie w tej chwili. Pędzimy...Bez zastanowienia podejmujemy decyzje, których nigdy nie powinniśmy podjąć.
— Zanim wstanie dla nas słońce
3851 5327 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSenyia Senyia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSenyia Senyia
9097 7ece 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaSenyia Senyia
9095 17db 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaSenyia Senyia
3490 f0a9 390

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viaSenyia Senyia
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl